Velocitat instantània

El velocímetre ens indica el valor de la velocitat en cada instant: és la velocitat instantània.

Llargada o mòdul: indica el valor de la velocitat, s’anomena rapidesa.

Direcció: Tangent a la trajectòria en cada instant, direcció del moviment.

Sentit: El mateix de la trajectòria en cada instant, sentit del moviment.

EXEMPLE: