VELOCITAT

La velocitat es una magnitud vectorial que mesura el canvi de mòdul i direcció de la posició. Es necessiten tant el mòdul com la direcció per definir-la. En el SI es mesura en m/s. 


*Per trobar més informació del moviment/posició podeu consultar el següent web*