Rapidesa mitjana

Es defineix com la relació entre la distància total recorreguda i el temps total emprat durant el viatge. Sense considerar els detalls particulars del moviment.

d = distància recorreguda

t = temps transcorregut 


EXEMPLE: