Exemples

EXEMPLES:

Exemple 1: Un avió vola a una velocitat constant de 900 km/h. Expressa la velocitat en m/s. Quina serà la durada del vol entre dos ciutats separades per 2200 km?


Exemple 2: Quin desplaçament fa en 12 s un cotxe que es mou amb una velocitat constant de 80 km/h?