CALCULADORA

En aquest apartat de la web pots calcular la velocitat mitjana i l’acceleració amb les dades bàsiques de les fòrmules generals. Pot ser molt pràctic per resoldre exercisis i comprovar les respostes.