Acceleració mitjana

El quocient entre la velocitat instantània (vf- vi) i l’interval de temps transcorregut (tf-ti), entre dos punts de la trajectòria, rep el nom de vector acceleració mitjana am.