Acceleració instantània

L’acceleració instantània és el vector al qual tendeix el vector acceleració quan l’interval de temps s’apropa a 0. (acceleració en un instant determinat)