ACCELERACIÓ

L’acceleració és una magnitud vectorial que mesura el que varia la velocitat d’un mòbil per unitat de temps. En el SI es mesura en m/s/s = ms2

*Per saber més informació sobre els diferents tipus d’acceleració podeu consultar el següent web*